Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Členské příspěvky pro rok 2023

Členské příspěvky pro rok 2023

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem ke stále vzrůstající inflaci došlo z rozhodnutí výboru k navýšení členských příspěvků Společnosti radiologických asistentů ze stávajících 300 korun na 500 korun.

Členský příspěvek v původní výši byl nezměněn po řadu let. Vzhledem k naší snaze o udržení kvality našeho odborného časopisu a provozu společnosti bylo nevyhnutelné přistoupit k tomuto zvýšení.

Údaje pro platbu členských příspěvků:
Číslo účtu: 0571517329/0800
Výše příspěvku: 500,- Kč ročně
POZOR NA SPLATNOST: vždy konec února aktuálního roku
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol: vaše členské evidenční číslo
Členské evidenční číslo obdrží každý nový člen při registraci. Zapomenete-li ho, je k nalezení na vašem uživatelském profilu (Členství/Profil uživatele).
Účet pro platební styk ze zahraničím: IBAN: CZ49 0800 0000 0005 7151 7329
BIC: GIBACZPX
Nemáte-li poplatek ještě uhrazen, učiňte tak prosím neprodleně.

Pozor také při bezhotovostní platbě členského příspěvku. Pokud za Vás platí členské poplatky někdo jiný ze svého účtu (např. příbuzný) a neuvede žádný variabilní symbol, který by Vás identifikoval, nemáme možnost zjistit, od koho příspěvek přichází. Jméno majitele účtu, které se nám na výpisu zobrazí, se v takovém případě neshoduje s Vaším jménem. Proto v každém případě uvádějte jako variabilní symbol buď Vaše členské číslo nebo alespoň jméno, ať můžeme platbu správně identifikovat.