Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Pravidla pro inzerci

 1. Inzerce se přijímá pouze v elektronické podobě.
 2. Dokumenty PDF musí být vytvořeny pomocí programu Acrobat Distiller z postscriptového souboru s kompzitními (nikoliv separovanými) barvami, v nastavení pro maximální kvalitu tisku – vložené bitmapové obrázky rozlišení minimálně 300 dpi, bez komprese či downsamplingu. V dokumentu musí být postscriptovým ovladačem vložena písma (případně mohou být převedena do křivek) a všechny použité barvy musí být v režimu CMYK. Soubory PDF vygenerované přímo DTP aplikací nelze použít.
 3. Dokumenty EPS (Encapsulated PostScript) musí obsahovat výhradně barvy v režimu CMYK a veškerá použitá písma musí být převedena do křivek. Dokument musí být uložen s náhledem ve formátu TIFF (8bitový).
 4. Soubory typu JPG musí být uloženy v maximální kvalitě, tedy s nejnižší možnou kompresí. U inzerátů na spad je třeba přidat 5 mm pro ořez. V případě vazby V2 je u druhé a třetí strany obálky a také první a poslední strany bloku vnitřku počítat se zmenšením šířky stránky o 4 mm od hřbetu, potřebné pro vlepení bloku do obálky. U dvoustránkových inzerátů (2/1) je třeba dodat keždou stranu jako zvláštní dokument.
 5. Veškeré texty musí být předány výhradně v elektronické podobě ve formátu .RTF, případně .DOC (Microsoft Word) pro Windows nebo MacOS. Předpokládá se, že předané texty jsou úplné, správné a neobsahují chyby či překlepy. Pro obrázky a grafiku platí stejné technické požadavky, jako pro hotové dokumenty. Soubory CDR (Corel Draw) mohou být přijaty pouze po dohodě pracovníky našeho studia a platí pro ně stejné požadavky jako pro soubory Illustrator EPS. Při požadavku na použití konkrétního písma je nutné toto písmo předat s podklady (formát Type1, případně TrueType pro Windows). S objednávkou inzerce musí být předán zákres rozvržení inzerátu, případně náhled v elektronické podobě (například JPG, TIFF, PDF nebo v jiném běžném elektronickém formátu pro Windows nebo MacOS).
 6. Ceník
  • Inzerce časopise Praktická radiologie
   • 1. výtisk: A4 – 16 000,-Kč / A5 – 8 000,-Kč
  • web: SRLA ČR.cz / FB
   • reklamní inzerce na 3 měsíce: 10 000,-Kč
   • reklamní inzerce na 2 měsíce: 6 000,-Kč
   • reklamní inzerce na 1 měsíce: 4 000,-Kč
  • web: SRLA ČR.cz / FB
   • -pracovní inzerce na 3 měsíce: 5 000,-Kč
   • -pracovní inzerce na 2 měsíce: 3 000,-Kč
   • -pracovní inzerce na 1 měsíce: 2 000,-Kč