Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Registrace nového člena


Odesláním formuláře potvrzuji, že souhlasím se stanovami SRLA ČR a hodlám se dle svých možností podílet na jeho činnosti a spolupracovat při naplňování jeho cílů. Dále souhlasím se zařazením níže uvedených osobních údajů do seznamu členů SRLA ČR s tím, že tyto údaje budou v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, používány pouze pro vnitřní potřebu SRLA ČR. Dále potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Děkujeme za Váš zájem stát se členem Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. Prosíme o zaplacení členského příspěvku na účet SRLA ČR a pak vždy do konce února kalendářního roku.