Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Registrace nového člena


Odesláním formuláře potvrzuji, že souhlasím se stanovami SRLA ČR a hodlám se dle svých možností podílet na jeho činnosti a spolupracovat při naplňování jeho cílů. Dále souhlasím se zařazením níže uvedených osobních údajů do seznamu členů SRLA ČR s tím, že tyto údaje budou v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, používány pouze pro vnitřní potřebu SRLA ČR. Dále potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.