Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Národní radiologické standardy a indikační kritéria – Skiagrafie dětí

Národní radiologické standardy a indikační kritéria – Skiagrafie dětí

Ministerstvo zdravotnictví vydává podle § 70 odst. 5 a § 71 odst. 1 písm. a) zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách, Národní radiologické standardy a Indikační kritéria – skiagrafie dětí.

Tento dokument vyšel jako součást věstníku Ministerstva zdravotnictví 14/2022 ze dne 30. listopadu 2022.

Tímto dokumentem se pro skiagrafická vyšetření dětí nahrazují “Národní radiologické standardy – radiodiagnostika – diagnostická část (bez diagnostických postupů nukleární medicíny)“, které byly vydány ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ročník 2011, částka 9 (na stranách 367 až 406) a “Národní radiologické standardy – skiagrafie, obecná část“, které byly vydány ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ročník 2016, částka 10 (na stranách 34 až 60).

Tímto vzniká povinnost pro všechny poskytovatel zdravotních služeb, jejichž součástí jsou radiologická vyšetření dětí zapracovat tyto nové standardy do Místních radiologických standardů do 1 roku od vydání standardů národních – tedy do 30. listopadu 2023.

tento dokument patří mezi nejvíce chybějící s očekávané. Má však zcela odlišnou podobu od všech předchozích vydaných NRS. Obsahuje aplikovatelná indikační kritéria pro dětské pacienty. Je tedy vhodný nejen pro radiační pracovníky, ale i pro indikující specialisty. Speciální část oproti předchozím NRS neobsahuje návrh expozičních hodnot, které by v případ dětských pacientů měli být na každém zdroji získány jako výsledek optimalizačního procesu, který se vztahuje k váze vyšetřovaného pacienta.