Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Členské příspěvky 2024

Členské příspěvky 2024

S novým rokem nezapomeňte uhradit členský příspěvek.

Údaje pro platbu členských příspěvků:
Číslo účtu: 0571517329/0800
Výše příspěvku: 500,- Kč ročně
POZOR NA SPLATNOST: vždy konec února aktuálního roku
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol: vaše členské evidenční číslo
Členské evidenční číslo obdrží každý nový člen při registraci. Zapomenete-li ho, kontaktujte sekretariát SRLA ČR, kde Vám jej znovu sdělí.
Účet pro platební styk ze zahraničím: IBAN: CZ49 0800 0000 0005 7151 7329
BIC: GIBACZPX

Pozor také při bezhotovostní platbě členského příspěvku. Pokud za Vás platí členské poplatky někdo jiný ze svého účtu (např. příbuzný) a neuvede žádný variabilní symbol, který by Vás identifikoval, nemáme možnost zjistit, od koho příspěvek přichází. Jméno majitele účtu, které se nám na výpisu zobrazí, se v takovém případě neshoduje s Vaším jménem. Proto v každém případě uvádějte jako variabilní symbol buď Vaše členské číslo nebo alespoň jméno, ať můžeme platbu správně identifikovat.