Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Aktuality z výboru společnosti

Aktuality z výboru společnosti

Do začátku nového roku vstupuje výbor společnosti v novém složení. Na vlastní žádost výbor opustil dlouholetý člen, místopředseda a šéfredaktor časopisu Praktická radiologie Tomáš Tichý. Došlo tedy k nutným změnám ve složení výboru.

Členem výboru se stal Branislav Marcinčák (radioterapie, AGEL Nový Jičín) jako řádně zvolený náhradník z posledních voleb.

Místopředsedou se v tajné volbě stal Pavel Nedbal (Plzeň).

Šéfredaktorem časopisu Praktická radiologie se stal David Procházka (Kladno).

Již od podzimu spolupracují členové výboru na podobě a tvorbě nového systému specializačního vzdělávání.

Jarní a podzimní sympozium radiologických asistentů již mají termíny a místa konání.

Tímto děkujeme odstupujícímu členu výboru Tomáši Tichému za jeho přínos oboru a odborné společnosti a stejně tak za jeho volný čas, který věnoval dlouhá léta časopisu Praktická radiologie.