Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Praktická radiologie se digitalizuje

Praktická radiologie se digitalizuje

Vážení čtenáři našeho časopisu Praktická radiologie. Vzhledem ke stále stoupajícím nákladům na tisk a rozesílku a také s ohledem na nové možnosti se redakční rada rozhodla převést náš časopis do elektronické podoby. Stojíme na počátku nové éry, kdy budeme nuceni opustit staré zaužívané postupy a pořádky. Časopis již nevezmeme do rukou. Po jeho rozbalení na nás nedýchne vůně tiskařských barev. Opouštíme podobu tradiční a otevíráme novou kapitolu existence našeho časopisu. Kromě snížení nákladů nám to přinese větší pružnost, větší dostupnost, snadnější citace, separátní pdf soubory pro rešeršní činnost a věřím, že budete s touto modernější podobou také více spokojeni vy, naši čtenáři.
Doufám však, že nám coby věrní čtenáři zachováte přízeň a že vám aktuální číslo přijde vhod.