Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Tomáš Tichý

Mgr. Tomáš Tichý

Vzdělání

 • 2019-2021 Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc
  • magisterský studijní program zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 • 25.1.2013 získána zvláštní odborná způsobilost – k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany – vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako osoba s přímou odpovědností i jako osoba dohlížející za radiační ochranu na pracovištích s rentgenovými zařízeními diagnostickými
 • 18.2.2008 získána zvláštní odborná způsobilost pro provádění radiologických zobrazovacích postupů pomocí analogové a digitální skiagrafie  dle § 61 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb.
 • 19. 10. 2007 získána zvláštní odborná způsobilost pro provádění radiologických zobrazovacích postupů pomocí výpočetní tomografie dle § 61 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.
 • 1998-2001 – Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity
  • bakalářský studijní program Radiologický asistent
 • 1995 – 1996 – IDVPZ Brno /nyní NCONZO/
  • pomaturitní specializační studium obor Radiodiagnostika
 • 1990-1992 – SZŠ Olomouc – pomaturitní kvalifikační studium
  • obor Radiologický laborant

Praxe

 • od XI. 2014 – auditor pro vykonávání Externích klinických auditů dle zák. 373/2011 Sb.
 • od I. 2014 –  vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako osoba dohlížející na pracovištích s rentgenovými zařízeními diagnostickými  ve Vojenské nemocnici Olomouc
 • 2000 – dosud – Vrchní Ra-asistent RDG oddělení VN Olomouc
 • 1995 – dosud – Vojenská nemocnice Olomouc – RDG oddělení
 • 1992-1995 – Krajská Baťova nemocnice ve Zlíně – odd. radiodiagnostiky
 •                                     

Další činnost

 • od IX.2021 –  asistent Ústavu radiologických metod na FZV UP Olomouc
 • Od 2017 odborný garant certifikovaného kurzu „Zobrazování výpočetní tomografií“
 • od II. 2014 – lektor na Fakultě zdravotnických věd UP Olomouc
 • od X. 2013 – člen zkušební komise postgraduálního studia oboru ra- asistent na NCO NZO
 • od X. 2007 – lektorská činnost na certifikovaném kurzu Zobrazování výpočetní tomografií
 • od I. 2014 – vedoucí redaktor časopisu Praktická radiologie
 • Publikace článku v odborném časopise Praktická radiologie Aktivní přednášková činnost na konferencích a kongresech v ČR a SK

SRLA

 • člen výboru
 • místopředseda SRLA z.s.