Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Pavel Nedbal

Mgr. et Mgr. Pavel Nedbal

Vzdělání

 • 2022 – dosud Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze – Zobrazovací metody v lékařství
  • doktorské
 • 2019 – 2021 Univerzita Palackého v Olomouci – Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
  • vysokoškolské, navazující magisterské, Mgr.
 • 2013 – 2015 Vysoká škola finanční a správní – Aplikovaná informatika
  • vysokoškolské, Mgr.
 • 2012 – 2013 NCONZO, FN Plzeň – Radiodiagnostika
  • specializační; specializovaná způsobilost
 • 2013 – SÚJB
  • ZOZ k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (Osoba s přímou odpovědností, Dohlížející osoba)
 • 2009 – 2011 Západočeská univerzita v Plzni – Radiologický asistent
  • vysokoškolské, Bc.; odborná způsobilost
 • 2001 – 2003 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická – Diplomovaný radiologický asistent
  • vyšší odborné, DiS.
 • 1995 – 1998 – Střední průmyslová škola strojnická Plzeň – Technické lyceum
  • středoškolské

Praxe

 • 2022 – dosud Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
  • asistent
 • 2015 – 2019 Západočeská univerzita, Fakulta zdravotnických studií
  • odborný asistent, Radiologická asistence
 • 2013 – dosud Fakultní nemocnice Plzeň
  • Lektor CK Analogová a digitální skiagrafie
  • Lektor Základního modulu specializačního vzdělání
  • Lektor Odborného modulu Radiodiagnostika
  • Lektor CK Zobrazování výpočetní tomografií
  • Garant specializačního vzdělání RA – Radiodiagnostika
 • 2012 – dosud Siemens
  • Aplikační specialista – konvenční rentgenové přístroje
 • 2011 – 2015 Západočeská univerzita v Plzni
  • Mentor odborné praxe
 • 2010 – dosud Fakultní nemocnice Plzeň
  • Úsekový radiologický asistent, úsek Konvenční radiodiagnostiky a sonografie
 • 2004 – 2010 Fakultní nemocnice Plzeň
  • Radiologický laborant / asistent
 • 2003 – 2004 Fakultní nemocnice Plzeň
  • Všeobecný sanitář

Další činnost

 • spolupořadatel vzdělávací akce pro RA – Plzeňský den (2007 – dosud)
 • aktivní a pasivní účast na vzdělávacích akcích pro RA a lékaře
 • jmenovaný člen Atestační komise pro obor Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 • spoluřešitel Národních radiologických standardů
 • vedení a oponování absolventských prací (Bc., Mgr.)

SRLA

 • Člen výboru od 1. 1. 2016
 • správce webových stránek www.srla.cz
 • spoluřešitel Národních radiologických standardů