Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Naděžda Klečková

Mgr. Naděžda Klečková

Vzdělání

 • 2018 SÚJB
  • ZOZ k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany ( soustavný dohled nad dodržováním požadavků radiační ochrany )
 • 2005 – 2008  Jihočeská univerzita, zdravotně sociální fakulta.
  • Obor krizová radiobiologie a   toxikologie, Mgr.
 • 2002 – 2005  Jihočeská univerzita, zdravotně sociální fakulta.
  • Obor radiologický asistent, Bc.
 • 2000 – 2001 NCONZO Brno – Pomaturitní specializační studium v oboru radiologický laborant, úsek radioterapie
 • 1991 – 1993  SZŠ Brno – Pomaturitního kvalifikační studium, obor radiologický laborant
 • 1987 – 1991 Gymnázium Frýdek-Místek

Praxe

 • 2003 – dosud – vrchní radiologický asistent, Nemocnice AGEL , Nový Jičín,
  • oddělení radioterapie
 • Garant v rámci povinné praxé studentů v oboru radiologický asistent na oddělení radioterapie, Nemocnice AGEL , Nový Jičín, oddělení radioterapie
 • 1993 – 2003 – Radioterapie Paskov, radiologický laborant

Další činnost

 • Aktivní přednášková činnost na konferencích a kongresech pro RA a lékaře
 • Externí auditor v oboru radioterapie
 • Jmenovaný člen Atestační komise pro obor Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

SRLA

 • Člen výboru