Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Martin Buček

Mgr. Martin Buček

Vzdělání

 • 2004 -2006 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – krizová radiobiologie toxikologie
  • vysokoškolské, navazující magisterské, Mgr.
 • 2001 – 2004 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Radiologický asistent
  • vysokoškolské, Bc.
 • 1996 NCONZO, Radiodiagnostika
  • Pomaturitní specializační studium
 • 2012 – SÚJB
  • ZOZ k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (Osoba s přímou odpovědností)
 • 1990 – 1992 Střední zdravotnická škola Merhautova Brno – Diplomovaný radiologický asistent
  • vyšší odborné, DiS.
 • 1986 – 1990 – Gymnázium Julia Fučíka v Zastávce u Brna
  • středoškolské

Praxe

 • 2006 – dosud Lékařská fakulta Masarykovy university – Radiologická asistence
  • odborný asistent
 • 2013 – dosud Fakultní nemocnice Plzeň
  • Lektor CK Analogová a digitální skiagrafie
  • Lektor Základního modulu specializačního vzdělání
  • Lektor Odborného modulu Radiodiagnostika
  • Lektor CK Zobrazování výpočetní tomografií
  • Garant specializačního vzdělání RA – Radiodiagnostika
 • 1996 – dosud –  při pregraduálním vzdělávání radiologických asistentů
  • Mentor odborné praxe
 • 2016 – dosud Fakultní nemocnice Brno
  • Vedoucí NLZP KRNM
 • 2006 – 2016 Fakultní nemocnice Brno
  • Úsekový radiologický asistent
 • 1992 – 2004 Fakultní nemocnice Brno
 • Všeobecný sanitář

Další činnost

 • odborný garant vzdělávací akce pro RA – Konference radiologických asistentu v Lednici.
 • aktivní a pasivní účast na vzdělávacích akcích pro RA
 • jmenovaný člen Atestační komise pro obor Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 • spoluřešitel Národních radiologických standardů
 • vedení a oponování absolventských prací (Bc., Mgr.)

SRLA

 • člen výboru od roku 1996
 • spoluřešitel Národních radiologických standardů
 • spoluřešitel grantů a ověřovacích studií