Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Lada Skácelová

Mgr. Lada Skácelová, MBA.

Praxe

 • 1990 – 2009 Fakultní nemocnice Olomouc, radiologický asistent
 • 2009 – 2011 Fakultní nemocnice Olomouc, úsekový radiologický asistent
 • 2011 – dosud Fakultní nemocnice Olomouc, vedoucí radiologický asistent
 • 2007 – 2010 UP v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, lektor
 • 2010 – dosud UP v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, asistent
 • 2013 – dosud Člen atestační komise pro obor Zobrazovací technologie v radiodiagnostice“
 • 2016 – dosud Externí auditor pro externí klinické audity v radiodiagnostice

Další činnost

 • 2007 – 2010 UP v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, lektor
 • 2010 – dosud UP v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, asistent
 • 2014 – dosud odborný garant praktické části OM 3a, 3b, 3c, 3d a 3e vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Zobrazovací technologie v radiodiagnostice“
 • 2010 – dosud  odborný garant praktické výuky pro obor radiologický asistent, UP v Olomouci

SRLA

 • Datum vstupu do SRLA ČR:  2002
 • Členem výboru