Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Kateřina Křivánková

Mgr. Kateřina Křivánková

Vzdělání

 • 1998 – 2001 Vyšší odborná škola zdravotnická, Pöttingova 2, Olomouc
  • Obor Diplomovaný radiologický asistent
 • 2007 – 2010 Ostravská univerzita, LF, Syllabova 19, Ostrava
  • Obor Radiologický asistent (Bakalářské studium)
 • 2011 – 2014 Univerzita Palackého, FZV, Olomouc
  • Obor Management zdravotnictví (Magisterské studium)
 • 2007 ZOZ : Certifikovaný kurz Zobrazování výpočetní tomografií
 • 2018 ZOZ: Certifikovaný kurz Zobrazování magnetickou rezonancí
 • 2014 Specializace Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (2014)

Praxe

 • Od 2001 –  FN Ostrava – Radiologický asistent

Další činnost

 • Spoluorganizátor a lektor kurzu Zobrazování výpočetní tomografií Olomouc
 • Výuka VOZŠ Ostrava – Zobrazovací technologie a radiační ochrana Publikační a přednášková činnost

SRLA

 • Datum vstupu do SRLA ČR:  2001
 • Členem výboru od 2011
 • Zastávané funkce v orgánech SRLA ČR:   Tajemník SRLA