Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

David Procházka

Mgr. David Procházka

Vzdělání

 • 2021 Zvláštní odborná způsobilost – certifikovaný kurz
  • Zobrazovací postupy v intervenční radiologii a kardiologii
 • 2019–2021 Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd – Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
  • vysokoškolské, Mgr.
  • specializovaná způsobilost
 • 2019 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
  • Zvláštní odborná způsobilost k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (dohlížející osoba, osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou)
 • 2007–2010 Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, Fakulta ošetřovatelství a zdravotnických odborných studií – Radiologická technika
  • vysokoškolské, Bc.
 • 1999–2002 Vyšší zdravotnická škola Praha 5, Duškova 7 – Diplomovaný radiologický asistent
 • vyšší odborné, DiS

Praxe

 • 2002 – doposud   Radiodiagnostické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno, a.s.  nemocnice Středočeského kraje
  • 2007 vedoucí úseku (intervenční radiologie, skiaskopicko-skiagrafické pracoviště)
  • 2016   zástupce vedoucího radiologického asistenta
 • 2011 – doposud   Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno
  • výuka radiologie              

Další činnost

 • pravidelná účast na domácích a zahraničních radiologických kongresech (zejména vaskulární intervenční radiologie)
  • aktivní a pasivní účast
 • publikační činnost (Praktická radiologie, Vasa – European Journal of Vascular Medicine, Minerva Cardioangiologica, Vaskulárna medicína, International Angiology, Česká radiologie, Kazuistiky v angiologii)
  • autor/spoluautor
 • krátkodobé odborné stáže v zahraničí (Belgie, Německo, Spojené království)

SRLA

 • člen společnosti
 • člen výboru společnosti od r. 2022