Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Daniel Vedlich

Mgr. Daniel Vedlich

Vzdělání

 • 1991 – 1993 Střední zdravotnická škola Alšovo nábřeží, Praha, pomaturitní kvalifikační studium,
  • obor Radiologický laborant
 • 1998-2001 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity, České Budějovice
  • bakalářský studijní program Radiologický asistent
 • 2015 – 2018 NCONZO, Brno
  • pomaturitní specializační studium obor Radiodiagnostika
 • 2017 SÚJB, Praha
  • ZOZ k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany
 • 2019 – 2021 Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc
  • magisterský studijní program zobrazovací technologie v radiodiagnostice

Praxe

 • Od 1993 – IKEM, Praha – Radiologický asistent
 • 1993 – 1996        pracoviště intervenční radiologie
 • 1996 – 2001        pracoviště CT
 • 2001 – 2021        pracoviště CT – staniční RA, zástupce vedoucího RA
 • 2021 – dosud    vedoucí RA

Další činnost

 • Lektor kurzu Zobrazování výpočetní tomografií Olomouc
 • Přednášková činnost na vzdělávacích akcích pro NELZP

SRLA

 • Členem SRLA ČR od 1998 (??? Dá se to nějak zjistit ???)
 • Členem výboru SRLA od 2017
 • Zastávané funkce v orgánech SRLA ČR: Člen revizní komise