Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Konference radiologických asistentů

Konference radiologických asistentů

Datum konání

8. 12. 2023 - 9. 12. 2023    
0:00

Místo

Hotel Galant, Lednice
21. dubna 657, Lednice, 691 44

Event Type

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na tradiční „Konferenci radiologických asistentů“, která stejně jako v loňském roce proběhne v době vánočního adventu a to ve dnech 8. – 9. prosince 2023 v hotelu Galant v Lednici u Břeclavi. Konferenci pořádá Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno.

 

Odborný program konference bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. Druhý den odborného programu bude tradičně věnován edukačním testům. Zajímavou kazuistikou či volným sdělením z praxe může obohatit odborný program každý účastník konference.

Našim cílem je uspořádat nejen odbornou konferenci, ale i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány nejen formou přednášek, ale především formou diskuzí, které budou probíhat jak v rámci odborných sekcí tak i formou kuloárních diskuzí.

Máte-li zájem se konference zúčastnit, neváhejte se zaregistrovat. Registrační formulář a další organizační detaily najdete na internetových stránkách www.symma.cz/ralednice