Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Certifikovaný kurz Zobrazování výpočetní tomografií

Certifikovaný kurz Zobrazování výpočetní tomografií

Datum konání

16. 10. 2023 - 20. 10. 2023    
0:00

Event Type

Certifikovaný kurz Zobrazování výpočetní tomografií 2023

Kapacita kurzu je předběžně naplněna

Certifikovaný kurz je určen pro radiologické asistenty způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, kteří provádějí nebo budou provádět radiologické zobrazovací postupy pomocí výpočetní tomografie, případně budou vykonávat odborný dohled.

Kurz je koncipován jako odborný modul OM 2b specializačního vzdělávání v oboru Zobrazovací technologie v radiodiagnostice – Zobrazování výpočetní tomografií.

Certifikovaný kurz je koncipován jako teoretická edukace radiologických asistentů v oblasti výpočetní tomografie. Posluchači získají potřebné teoretické znalosti z moderní radiologické fyziky, radiační ochrany, zajišťování jakosti v diagnostickém zobrazování a principů zobrazovací technologie výpočetní tomografie. Součástí kurzu je i prohloubení teoretických znalostí specifické ošetřovatelské péče souvisejících s těmito výkony.

Absolventi kurzu mohou získat zvláštní odbornou způsobilost:

k úzce vymezeným činnostem v zobrazování výpočetní tomografií podle § 161 odstavec (5) vyhlášky č. 55/2011 Sb., a k odbornému dohledu v těchto činnostech. Kurz je ukončen ústní zkouškou po absolvování povinné odborné praxe v délce 9 týdnů, z toho 2 týdny na akreditovaném pracovišti.

Termín a místo konání:

celotýdenní forma kurzu –  předpokládaný termín – 16. – 20. říjen 2023, Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská knihovna

Vstupní podmínky:

Odborná způsobilost k výkonu radiologického asistenta dle § 8 zákona 96/2004 Sb. v platném znění.

Účastnický poplatek

člen SRLA ČR: 5000,- Kč

nečlen SRLA ČR: 10000,- Kč

Odborný garant: Bc. T. Tichý

Předběžný zájem a kontakt: info@srla.cz