Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Simona Bučková

Mgr. Bc. Simona Bučková

Vzdělání

 • 2021-dosud Garant specializačního vzdělávání NCO NZO v oboru
  • Zobrazovací metody v nukleární medicíně
 • 2019-2021 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
  • Ústav zdravotnických disciplín – Verejné zdravotníctvo
 • 2015-2018 NCO NZO Brno,
  • Specializační vzdělávání – Zobrazovací metody v nukleární medicíně
 • 2008-2011 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave,
  • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotnických odborných štúdií, Rádiologická technika
 • 1996-1998 NCO NZO Brno, Specializační vzdělávání – Radiodiagnostika
 • 1990-1992 Střední zdravotnická škola Brno, Radiologický laborant
 • 1986- 1990 Gymnázium Jihlava

Praxe

 • 2020-dosud Fakultní nemocnice Brno, Klinika radiologie a nukleární medicíny
 • 1997-2020 Poliklinika Lesná, Brno
 • 1992-1997 Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika

Další činnost

 • Spolupořadatel vzdělávacích akcí pro RA
 • Aktivní i pasivní účast na vzdělávacích akcích pro RA a jiné zdravotnické profese Vedení a oponentura absolventských prací

SRLA

 • 2012- dosud člen revizní komise Výboru SRLA
 • 1995- dosud člen SRLA