Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Kristína Daňová

Mgr. Kristína Daňová

Vzdělání

 • 2019 – 2017 Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie a toxikologie, obor – Civilní nouzová připravenost (Mgr.)
 • 2017 – 2018 NCONZO, FN Plzeň – Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně; specializovaná způsobilost
 • 2017 – SÚJB ZOZ k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (Osoba s přímou odpovědností, Dohlížející osoba)
 • 2012 – 2015 Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie a toxikologie obor – Radiologický asistent (Bc.); odborná způsobilost
 • 2005 – 2009 Stredná zdravotnícká škola Trenčín – zdravotnícký asistent

Praxe

 • 2019 – dosud    Vedoucí radiologická asistentka oddělení nukleární medicíny, Nemocnice České Budějovice a.s.
 • 2015 – 2019     Radiologická asistentka oddělení nukleární medicíny, Nemocnice České Budějovice a.s.
 • 2010 – 2015     Pracovník přímo obslužné péče – Domov pro seniory

Další činnosti

 • Participace při zajištění praktické výuky pro obor Radiologický asistent
 • JU ZSF na Oddělení nukleární medicíny
 • Garant praktické části specializačního vzdělání RA Člen České společnosti nukleární medicíny, účast na kongresech

SRLA

 • Člen výboru od 2022