Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
+420 702 172 067
info@srla.cz

Ivan Capulič

Bc. Ivan Capulič, DiS.

Vzdělání

 • 2019 – NCONZO Atestace v oboru Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 • 2018 – SÚJB – ZOZ k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany
  • (Osoba s přímou odpovědností, dohlížející osoba)
 • 2013 – certifikovaný kurz – intervenční radiologie a kardiologie
 • 2012 – certifikovaný kurz – CT
 • 2009–2012 – SZU Bratislava, obor Radiologický technik, ukončeno státní zkouškou (Bc.)
 • 2000–2003 – SZŠ Moyzesova, Košice, nadstavbové studium Diplomovaný radiologický asistent, ukončeno diplomovou zkouškou (DiS.)
 • 1996–2000 – SZŠ Michalovce, obor Všeobecná sestra, ukončeno maturitní zkouškou

Praxe

 • 2003 – dosud FN Ostrava jako radiologický asistent na úsecích:
  • RTG pracoviště skiagrafie, skiaskopie, endoskopie
  • pracoviště CT
  • pracoviště intervenční neuroradiologie, kardiologie a angiologie
 • 2000–2003 – odborná praxe v průběhu studia Diplomovaný radiologický asistent (Radiodiagnostika, Radioterapie, Nukleární medicína)                                      

Další činnost

 • Organizátor a koordinátor konference „Celostátní konference zdravotních sester a radiologických asistentů katetrizačních sálů“ (2007, 2009, 2011, 2014, 2018, 2021)
 •  Organizátor sympozia „Jarní sympozium radiologických asistentů ČR“, Sepetná, Ostravice 2017, 2022
 • Člen pracovní skupiny Věda a výzkum nelékařských profesí ve FN Ostrava, od roku 2017
 • Místopředseda a člen výboru Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Fakultní nemocnice Ostrava, od roku 2020
 • Publikační činnost v oblasti intervenční neuroradiologie, kardiologie a angiologie

SRLA

 • 2022 – pokladník SRLA ČR
 • 2018 – řešitel stanov SRLA ČR + zápisu do Registru spolků ČR
 • 2017, 2022 – organizátor a koordinátor Jarního sympozia radiologických asistentů
 • 2014 – člen Výboru SRLA ČR
 • 2014 – člen SRLA ČR